Voor criminelen zijn grenzen boterzacht, voor overheden vormen ze een enorme barrière.

Als EURIEC is het ons doel om de  grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking in de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen België, Duitsland en Nederland te versterken. Dit doen we door het bieden van ondersteuning in casuïstiek, het opzetten van internationale expertplatforms, het verhogen van het bewustzijn over bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en door het wegnemen van barrières.

Criminelen zoeken grenzen op

Landsgrenzen vormen geen belemmering voor criminelen. Sterker nog, criminelen maken bewust gebruik van landsgrenzen om hun activiteiten verborgen te houden voor overheden en opsporingsinstanties. Bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit blijken landsgrenzen een grote barrière te vormen. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving, talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate van bewustzijn omtrent georganiseerde criminaliteit en specifieker de rol van het bestuur in de aanpak hiervan.

Wij ondersteunen en adviseren bestuurlijke overheden bij internationale samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarnaast bouwen wij voortdurend aan een internationaal netwerk van professionals. Op deze manier weten de experts uit de verschillende landen elkaar sneller te vinden en wordt het gemeenschappelijke bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit vergroot.

0

casussen

0

expertplatforms

0

netwerkbijeenkomsten

0

juridische handreikingen

Documentatie

Wij leveren voortdurend producten die de kennis en expertise vergroten in de mogelijkheden van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Op basis van ervaringen uit casuïstiek worden praktische handreikingen opgesteld. Zo kunnen openbare bronnen in het buitenland veel informatie opleveren. U treft de mogelijkheden van verschillende te raadplegen openbare bronnen aan.

Voor succesvolle internationale samenwerking is het begrijpen van elkaars taal en vakjargon een belangrijke voorwaarde. Daarom is een vergelijking van vakjargon, in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Duitsland, België en Nederland, opgesteld in vier talen – Engels, Nederlands, Duits en Frans.