Wij leveren voortdurend producten die de kennis en expertise vergroten in de mogelijkheden van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Op basis van ervaringen uit casuïstiek worden praktische handreikingen opgesteld.

Er is, voor Nederland, België en Duitsland, per land verschillende documentatie opgesteld. Om het overzichtelijk te houden is er zoveel als mogelijk voor ieder land gebruik gemaakt van dezelfde categorieën. U maakt dus eerst een keuze voor het land waar u documentatie over zoekt, vervolgens kiest u in die kolom de gewenste categorie, deze klikt u open en tenslotte kiest u het document dat u nodig heeft. Dit document kunt u eenvoudig downloaden door erop te klikken. Onderaan vindt u nog een uitleg van de verschillende onderwerpen.

Professioneel vakjargon

In de lijst van vakjargon worden begrippen in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Duitsland (NRW), België en Nederland in talen met elkaar vergeleken en gedefinieerd, waarbij de overeenkomsten en verschillen systematisch worden weergegeven. De lijst bevat de Duitse, Belgische, Franse, Engelse en Nederlandse vertaling van alle begrippen.

Voorbeeld brieven

Uit de casuïstiek blijkt dat niet alleen de onbekendheid met de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling, maar ook de taal een grote barrière vormt voor het opvragen van informatie. Daarom heeft het EURIEC standaard formats ontwikkeld voor verschillende schriftelijke informatieverzoeken, die (bestuurlijke) overheden kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen bestuursorganen op een laagdrempelige en eenvoudige manier schriftelijke verzoeken richten aan buitenlandse (bestuurs-)organen. Het verschil in taal hoeft geen barrière meer te vormen.

Raadplegen openbare bronnen

Buitenlandse bestuursorganen kunnen veel informatie zelf raadplegen in openbare bronnen. Het EURIEC heeft voor relevante Belgische, Duitse en Nederlandse openbare bronnen handreikingen opgesteld met hierin een toelichting over de gegevens die men kan raadplegen en informatie over hoe deze bronnen geraadpleegd kunnen worden

Praktische handreikingen

Door de verscheidenheid in casuïstiek heeft het EURIEC brede expertise opgebouwd in vraagstukken met betrekking tot de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. Op basis van de bevindingen publiceert het EURIEC praktische handreikingen om de opgedane ‘good practices’ te delen.

Informatie over het EURIEC

Voor meer achtergrondinformatie over het project zijn diverse documenten beschikbaar. Ter ondersteuning van de uitvoering van het project heeft het EURIEC meertalig communicatiemateriaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van en verbonden te blijven met het internationale netwerk van professionals.