Bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit blijken landsgrenzen een grote barrière te vormen. Als EURIEC ondersteunen wij partners bij de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

Ons doel

Criminelen maken bewust gebruik van landsgrenzen om hun activiteiten verborgen te houden voor overheden en opsporingsinstanties. Het doel van het EURIEC is om de grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland te versterken door het bieden van ondersteuning in casuïstiek, het verhogen van het bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en door het wegnemen van barrières.

Dit doen we

We ondersteunen in casuïstiek

Wij ondersteunen en adviseren bestuurlijke overheden bij internationale samenwerking en informatie-uitwisseling om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Hiertoe organiseren we  o.a. expertplatforms. Daarnaast verzamelen we ‘good practices’ en stimuleren we kennisuitwisseling door het maken van handleidingen en overzichtsdocumenten.

0

casussen

0

België Nederland

0

Duitsland België

0

Nederland Duitsland

Gesloten Nederlandse lunchroom verhuist naar Duitsland

In Nederland wordt een lunchroom gesloten vanwege drugsgerelateerde activiteiten. Op sociale media is te zien dat de onderneming een nieuwe lunchroom opent onder dezelfde naam, echter nu vlak over de grens in Duitsland. Om verplaatsing van het probleem te voorkomen informeert de Nederlandse burgemeester de Duitse collega over de sluiting.

“Dat gefocust samenwerken moet dus ook over de landsgrenzen gebeuren. Want anders maken bendes daar binnen de kortste keren genadeloos misbruik van. En dan krijg je zogenaamde ‘waterbedeffect’. Duw je in België, dan voel je de weerslag in Duitsland of in Nederland, en omgekeerd.”

klant zaca

Jan Jambon, toenmalig minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken België

We zetten een internationaal netwerk van professionals op

Naast de ondersteuning in casuïstiek bouwen wij voortdurend aan een internationaal netwerk van professionals. Op deze manier weten de experts uit de verschillende landen elkaar sneller te vinden en wordt het gemeenschappelijke bewustzijn over de aanpak van ondermijnende criminaliteit vergroot.

0

expertplatforms

0

netwerkbijeenkomsten

0

juridische handreikingen

Expertplatform Antwerpen – Tilburg

De Stad Antwerpen wilde inzicht in de mogelijkheden om Nederlandse gemeenten te bevragen op informatie over Nederlandse ingezetene in het kader van vergunningverleningsprocedures. Het expert platform heeft geleid tot een vergelijking van de wettelijke kaders in België en Nederland.

“We merken nu dat burgemeesters de signalen beginnen te onderkennen. Ze zagen bijvoorbeeld leden van motorbendes als mannen met een ruwe bolster, blanke pit. Dat beeld is veranderd. Tegenwoordig moet je in 32 gemeenten in Belgisch-Limburg een vergunning hebben voor de vestiging van een clubhuis, maar er wordt ook waakzamer opgetreden tegen bijvoorbeeld boksgala’s en rondritten van motorclubs. Ons overzicht van alle juridische instrumenten helpt gemeenten daarbij.”

klant zaca

Annemie de Boye, coördinator ARIEC Limburg (België) & lid stuurgroep EURIEC

Ontstaan EURIEC

Op 17 mei 2018 heeft het RIEC Limburg de opdracht gekregen om in samenspraak met de Belgische ARIEC’s en de bevoegde instanties in Noordrijn-Westfalen inhoud te geven aan een Euregionaal Informatie- en Expertise Centrum (EURIEC) ter ondersteuning van de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De opdracht hiervoor werd gegeven door Jan Jambon (toenmalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken België), Herbert Reul (Innenminister Nordrein-Westfalen) en Ferdinand Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid Nederland).

Wetenschappelijke Ondersteuning

Wij werken nauw samen met de Katholieke Universiteit Leuven (B), de Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Noordrijn-Westfalen (HSPV NRW) en de Universiteit van Maastricht (N). De HSPV NRW en de KU Leuven zorgen voor de inhoudelijke en juridische ondersteuning van het EURIEC-project door het toetsen van de bevindingen in concrete casussen. De Universiteit Maastricht ondersteunt bij het effectief verbeteren van de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak en samenwerking in de drie landen.